Elemi Erők: betekintés a Movement Medicine világába – Mihályi Patrícia

Úttörő és kísérletező kezdeményezés gyanánt adott teret a Shinbukan saját tudatos mozgásműhelyei keretében Keef Miles workshopjának.

A műhely résztvevői betekintést kaphattak a Movement Medicine eszköztárába, elsősorban az elemszellemek és erőállatok megidézésébe, illetve a M.E.S.A. gyakorlásba, a szemtanúskodásba, és mindenek előtt az 5elem rituáléba. (ezekről bővebben a módszeralapítók angol nyelvű honlapján mesél.)

A rítus során a résztvevők közös figyelméből szövődik az a burok, amely biztonságos keretet ad a transzformációnak. Ez az a folyamat, amely csak közösségben és csak a közösségen keresztül tud megvalósulni. Az együttes tánc teremti az erejét, hatása bejósolhatatlan, ahogy azt sem lehet megmondani, hogy végül kiben megy majd végbe a gyógyulás. De megtörténik. Megtörtént.

A műhelyen volt játék és volt fohász, volt zene és volt csönd és ott volt a résztvevők elmélyült, precíz figyelme, a valódi odaszánás, a nyers őszinteség. Mindenki úgy táncolt, mintha az élete múlott volna rajta. És mind megmenekültünk.
Megtettük tehát az első lépéseket a Movement Medicine ösvényén, megindultunk a szív gyógyulása, a jobb földeltség, az erős és támogató közösség és a gáttalan alkotóerő felé. Egyes álmaink szárnyra keltek, mások elhamvadtak, de gyökereik mindenképp mélyebbre vájtak a hétköznapok talajába. Mert a tánc nem menekülés, nem elfordulás a valóságtól, hanem annak maradéktalan, örömteli és felszabadító befogadása.

(az installációkat Árkay Lucia klubtársunk készítette, munkájáért itt is hálás köszönet.)